background

UCOINCASH IFAN indaHash NUMIV NAGACOIN SFICOIN playkey cryptox legendcoin unixcoin

Website WWW.ICO-BITCOIN.CO cung cấp thông tin các dự án ICO đang và sắp mở bán, những ICO này được đánh giá rất tiềm năng và có số lượng người tham gia đông đảo, khả năng lên sàn cao, lending 45 -50%, khả năng x10 x20 tài khoản rất cao, phần lớn những ICO này sẽ bán hết chỉ trong vòng 5 phút.
Tham gia càng sớm càng có lợi.

CÁC DỰ ÁN ĐANG ICO TIỀM NĂNG NHẤT CHÚNG TÔI ĐANG THAM GIA
 • PIN

  PINCOIN đến từ Anh

  - Bán Pre ICO vào tháng 12: 1$/PIN
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa công bố
  - Thang điểm (RATE): 4.6/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia PIN
 • VCX

  VCXCOIN đến từ Nga

  - ICO bán vào ngày 5/12/2017: 1 VCX = 0.75 USD
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.3/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia VCX
 • ARC

  ARESZCOIN đến từ Anh

  - Bắt đầu ICO: 22-11-2017 -> Kết thúc ICO: 21-12-2017
  - Tổng Supply: 29,000,000 ARC. ICO: 9,000,000 ARC
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 8%
  - Lending: 47%/Tháng + 0.25%/Ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.6/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia ARC
 • EBC

  ETHERBANKING đến từ Canada

  - Giá bán gói Lending ngày 27/11: 1 BCS = 1,375$ (sẽ bán ICO vào tháng 12, giá ICO sẽ cập nhập sau)
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Lending: 50%/tháng + Thưởng 0.75%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.6/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia EBC
 • OCC

  OCTOIN Kênh Trading và Đào Coin

  - Hình Thức: Trading (Lending) và Mining (đào coin)
  - Chấp nhận BTC, ETH, LTC, DASH, ZEC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 22 đến 33%/tháng, có thể rút lãi mõi ngày
  - Đầu tư tối thiểu: 10 USD, hoàn gốc cuối chu kì
  - Chu kì 150 ngày : Thưởng thêm 15% lợi nhuận
  - Máy đào (chỉ khai thác ZEC và ETH): 10 MH/s = 9.65 USD
  - Gói mining 200 ngày. Giảm giá 9%
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Được thành lập bởi tập đoàn Octoin
  - AD đã tham gia và rút tiền rất ngon
  - Kênh được cộng đồng nước ngoài tham gia rất đông
  - Đội ngũ sáng lập là những CEO nổi tiếng

  Đăng Ký Tham Gia OCC
 • CRPT

  Crypterium đến từ Nga

  - Giá bán: 0.0001 BTC/1 CRPT
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, DASH, USDT, XRP, Visa, Mastercard or USD c
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.6/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia CRPT
 • TKC

  Tập đoàn Tekycorp ở Đông Nam Á

  - Đang bán Pre ICO, Kết thúc 10/12: 1 ETH = 1,853 TKC
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ET ,LTC, USDT,
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia TKC
 • ATR

  Atroxcoin đến từ Đông Nam Á

  - Giá bán: 1 ATR = 0.9$
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC c
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa rõ
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia ATR
 • MART

  MARTCOIN đến từ Châu Âu

  - Giá đang bán: 1 MART = 0.5$
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 30%/Tháng
  - Thang điểm (RATE): 4.3/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia MART
 • CEO

  CEOCOIN đến từ EU

  - Giá đang bán: 1 CEO = 1.4 USD
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa công bố
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE: Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia CEO
 • WRC

  WORLCORE đến từ Séc

  - Giá đang bán: 1 ETH = 4780.838 WRC
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 7%
  - Lending: Chưa công bố
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia WRC
 • UNX

  UNIXCOIN đến từ Thuỵ Sỹ

  - Giá bán: 1 UNX = 0.9$
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ET
  - Hoa hồng giới thiệu: 9%
  - Lending: 48%/tháng
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia UNX
 • INS

  TOKEN SALE đến từ Châu Âu

  - Giá đang bán: 1 INS = 0.00333 ETH (1 ETH = 300 INS)
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia INS
 • TEX

  TEXCOIN đến từ Ấn Độ

  - Giá đang bán: 1 TEX = 0.8 USD
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa rõ
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia TEX
 • BGG

  GOLDGATE đến từ Châu Âu

  - Giá đang bán Pre sale: 1 BGG = 1 USD
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 15%
  - Lending: 48%/Tháng + 0.35%/Ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia BGG
 • NEOC

  NEOCONNECT đến từ Châu Âu

  - Giá bán ngày 5/12: 1 NEOC = 1 USD
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ETH, NEO
  - Hoa hồng giới thiệu: 15%
  - Lending: 48%/Tháng + 0.5%/Ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.8/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng Rất Cao

  Đăng Ký Tham Gia NEOC
 • IDH

  INDAHASH đến từ Châu Âu

  - Giá bán ngày 29/11: 1 ETH = 3840 IDH
  - Ngày lên sàn: 01/2018
  - Chấp nhận ETH: Chỉ sử dụng ví myetherwallet.com
  - Hoa hồng giới thiệu: 20%
  - Lending: Không (trả thưởng theo chương trình)
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia IDH
 • SFI

  SFICOIN đến từ Anh

  - Từ ngày 26 ->30/11 giá bán 1 SFI = 0.1$ (mua tối thiểu là 50 SFI - tối đa 400SFI/user)
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Lending: 50%/tháng + Thưởng 0.3%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.3/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia SFI
 • UCH

  UCOINCASH đến từ Nga

  - Giá bán ngày 26/11: 1 UCH = 0.97$
  - Ngày lên sàn: 28/12/2017
  - Chấp nhận BTC, ETH: Khuyến nghị sử dụng ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 45%/tháng + Thưởng 0.3%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia Đầu Tư UCH
 • LGC

  LEGENDCOIN đến từ Châu Âu

  - Giá bán ngày 1/12: 1 LGC = 0.8$
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 54%/tháng
  - Thang điểm (RATE): 4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng ít

  Đăng Ký Tham Gia LGC
 • IFAN

  IFAN đến từ Singapore

  - Giá bán 1 IFAN = 0.005 ETH = 0.00025 BTC
  - Ngày lên sàn: 01/2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 8%
  - Lending: 30%/tháng
  - Thang điểm (RATE): 4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia Đầu Tư IFAN

 • NGC

  NAGACOIN đến từ Đức

  - Giá đang bán: 1 NGC = 0.1$
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 10%
  - Lending: Chưa rõ
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia NGC
 • EXCC

  CRYPTOXCHANGER đến từ Châu Âu

  - Giá bán ngày 28/11: 1 EXCC = $ 2.34137204
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia EXCC
 • NUM

  NUMIV COIN đến từ Châu Âu

  - Giá bán: 1 NUM = 0.000100 BTC
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 7%
  - Lending: 40%/tháng + Thưởng 0.3%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Trung bình
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng ít

  Đăng Ký Tham Gia NUM
 • CPT

  CRYPTAU đến từ Châu Âu

  - Bán ngày 26/12 - Code tham gia vào nhóm: 12cb95cf
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC, ET
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa rõ
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng trung bình

  Đăng Ký Tham Gia CPT
 • TIO

  TRADEIO đến từ Châu Âu

  - Giá đang bán: 1 ETH = 1000 TIO
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 7%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.3/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia TIO
 • BCS

  BITCHAMPS đến từ Châu Âu

  - Giá bán ngày 27/11: 1 BCS = 1.1 USD
  - Ngày lên sàn: 01/2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 8%
  - Lending: 45%/Tháng + 0.35%/Ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia BCS
 • EXA

  EXACOIN đến từ Châu Âu

  - Bán vào 11pm mõi ngày từ 11/12: 1 EXA = 0.9 USD
  - Ngày lên sàn: 02/2018
  - Chấp nhận BTC, ETH
  - Hoa hồng giới thiệu: 8%
  - Lending gói cao nhất: 60%/Tháng
  - Thang điểm (RATE): 4.4/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia EXA
CÁC DỰ ÁN KẾT THÚC ICO THÀNH CÔNG, ĐANG LENDING VÀ CHỜ LÊN SÀN
 • HXT

  HEXTRACOIN đến từ Dubai

  - Giá hiện tại giao động từ 30 USD đến 35 USD/1 HTX
  - Ngày lên sàn: 1/2018
  - Chấp nhận thanh toán bằng BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 48%/tháng + tối đa 0.35%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia HXT
 • REC

  REGALCOIN đến từ Hồng Kong

  - Giá giao động từ 40 USD đến 55 USD/1 REC
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 45%/tháng + Thưởng 1.6%/ngày
  - Thang điểm (RATE): 4.8/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia REC
 • BFI

  BitFinTech

  - Giá hiện tại 1 USD/1 BFI
  - Ngày lên sàn: 1/2018
  - Chấp nhận thanh toán bằng BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Chưa rõ
  - Thang điểm (RATE): 4.7/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia BFI
 • REC

  IDEACOIN

  - Giá 1.05 USD/1 IDEA
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: Không có
  - Thang điểm (RATE): 4.6/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia IDEA
 • HBC

  HOMEBLOCKCOINS

  - Giá hiện tại 3 USD/1 HBC
  - Ngày lên sàn: 1/2018
  - Chấp nhận thanh toán bằng BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 48%/tháng
  - Thang điểm (RATE): 4.8/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Rất thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng rất cao

  Đăng Ký Tham Gia HBC
 • FFC

  FALCONCOIN

  - Giá 1.05 USD/1 FFC
  - Ngày lên sàn: 2018
  - Chấp nhận BTC
  - Hoa hồng giới thiệu: 5%
  - Lending: 0.3%/ngàyó
  - Thang điểm (RATE): 4.5/5
  - Độ tin cậy từ cộng đồng (HYPE): Rất cao
  - Khả năng lừa đảo (SCAM): Thấp
  - Dự đoán giá sau ICO (MOON): Tăng cao

  Đăng Ký Tham Gia FFC
Vẫn đang cập nhập các dự án ICO mới nhất

Tham gia nhóm để nhận 50% chiết khấu ICO Ấn Để Tắt [X]